Om Naps Solel och solenergi

Varför solenergi?

Det finns över 100 kvadratkilometer södervända tak i Sverige? 10 x 10 mil, det är 100 kvadratkilometer med potential att producera ren el utan att slita på naturens tillgångar. Om vi monterar solceller på hälften av den ytan så produceras årligen dubbelt så mycket el som vi förbrukar!

När jordens energikällor sinar i en snabbare takt än de kan återskapas på nytt, då är det helt enkelt bara smart och det enda rätta att vi utnyttjar den förnyelsebara energi som är tillgänglig för oss alla, helt gratis – solenergi. Förutom att den alltid kommer att finnas där och ge oss all energi vi behöver, så hjälper den till att minska miljöförstöringen i världen. De flesta av oss har avstått att installera solcellspaneler. Främst för att man trott att det är dyrt och krångligt. Du kommer att bli förvånad över hur enkelt det är att utnyttja den fria solenergin. Framförallt kommer den att hjälpa dig att minska dina elräkningar. Ta hjälp av andra himlakroppar på spelastarburst.se som också kommer spara pengar åt dig. Du kan till och med bli helt självförsörjande.

Slutligen hjälper du till att minska miljöförstöringen, solelen produceras tyst, utan rörliga delar och spar årligen tonvis med koldioxidutsläpp jämfört med ett genomsnitt av energikällor. Dessutom håller solcellsanläggningen väldigt länge så man hushåller med jordens resurser.

Kombinera sol-el med en värmepump!
Så tar du tillvara solens energi 3 gånger om!
Med en solcellsdriven värmepump får du ut mer av solen. En normal villa med ett årligt värmeenergibehov av 20’000 kWh kan täcka detta behov med enca 5,5kW solcellsanläggning som ger el till värmepumpen.

En helgrön lösning som dessutom kopplar bort ditt elprisberoende!

Låt solen betala dina elräkningar!

All energi vi använder kommer direkt eller indirekt från solen. Vattnets naturliga kretslopp med moln och regn som solen driver ger oss vattenkraft och dricksvatten. Solen värmer luften så att vindar uppstår. Det finns många olika sätt att ta vara på direkt solinstrålning med olika varianter av solkraftverk. De vanligaste är dock solceller och solfångare.

Solfångare

Solfångare består av ett rörsystem som ligger mellan två genomskinliga plastskivor. I solpanelen finns en absorbator som lättare drar till sig solvärmen t ex en aluminiumskiva eller något svart material. Rörsystemet ska helst ligga mot söder på t ex ett hustak. I rörsystemet leds vatten. Vattnet i rörsystemet värms upp av solvärmen, cirkulerar med hjälp av en vattenpump och värmer upp vattnet i en vattenberedare. Vattnet i vattenberedaren värmer sedan upp t ex ett hus eller swimmingpool. På sommaren kan det bli ca 200 grader i solfångaren. Solfångaren är ett bra komplement till den vanliga elförsörjningen. De flesta som har en swimmingpool har idag även en solfångare. Det skulle, för de flesta, kosta alldeles för mkt att köpa uppvärmt vatten. Som ett grovt överslagsvärde räknar man med att en 8 kvadratmeters solfångare och en 500 liters tank kan ge ca 60% av en familjs varmvattenbehov. 1995 fanns det 150 000 kvadratmeter solfångare installerade i Sverige. 1996 fanns det 200 000 kvadratmeter. På centrum för solenergiforskning i Borlänge tror man att soenergi i framtiden skulle kunna stå för hälften av vårt värmebehov. Solfångare påverkar miljön minimalt. Förutom ytorna stora anläggningar tar upp finns ingen miljöpåverkan efer monteringen. Nästan allt i en solfångare kan nämligen återanvändas.

Solceller

Hur fungerar solceller?

Solceller bygger på den fotoelektriska effekten. En solcell består av två skivor som ligger mot varandra. Ena skivan är ett P-dopat och den andra ett N-dopat. Ett P-dopat är ett material med överskott av elektroner. Ett N-dopat är ett material med elektronunderskott.

För att få ett överskott eller ett underskott av elektroner blandar man ett halvledarmaterial med ett ämne som har underskott eller överskott på elektroner. Man brukar använda fosfor till N-dopadet och bor till P-dopadet. Som halvledarmaterial brukar man använda mono- eller polykristallint kisel. I en kiselkristall är atomerna ordnade i en regelbunden kristallstruktur. Detta ger en mycket stabil atomkonstruktion samtidigt som det ger en begränsad ledningsförmåga.

När solen lyser på den yta som är P-dopad frigörs elektroner som dras mot det N-dopade kiselmaterialet som har ett underskott av elektroner. Då bildas en spänningsskillnad från vilken man kan alstra elektricitet. Denna process kan fortgå under en väldigt lång tid, solceller har varit i produktiv drift i mer än 40 år på t.ex fyrar och satelliter.

Andra argument

Bättre kontroll på din förbrukning !

När du gör sin egen el blir du mer medvetenheten om hur mycket el som du förbrukar. Du kommer att vilja minska din elkonsumtion för att det är roligt! Ju mer man kan försörja sig själv med el desto bättre. Du kan täcka din elförbrukning med solceller. Med 7 kvm solceller per 1000KWh årlig förbrukning i Sverige så gör duall el du behöver och betalar din elräkning en gånng för alla. En solcellsanläggning har en livslängd överstigande 30 år, vissa delar behöver uppdateras efter ca 15 år för att bibehålla energiutbytet.

Full kontroll på dina el kostnader framöver!

Din egen el kostar hela tiden lika mycket. De prishöjningar som el i Sverige kommer att drabbas av gäller inte den el du producerar själv. Du försäkrar dig om full kontroll av dina elkostnader. När du väl gjort din investering blir du närmast glad när energipriserna går upp. Det innebär nämligen att du betalar av din anläggning snabbare.

Ingenting förändras med din vanliga elleverantör!

Du kan hela tiden köpa vanlig el från elbolaget om din egen anläggning inte ger det du behöver. Det enda du märker är lägre belopp på dina elräkningar.

Investera för din framtida ekonomi!

Solceller som vi använder har en dokumenterad livslängd på 30-50 år. Ditt beslut att producera sol-el gäller alltså inte bara dig, utan även dina barn eller barnbarn. Huset blir naturligtvis mer attraktivt med inbyggd energiförsörjning om du vill sälja det. Du har frihet att flytta. Våra anläggningar är enkla att montera och även att nedmontera.

Få betalt av de stora Elbolagen!

Din anläggning kommer då och då att producera mer el än vad du själv använder. Den elen försvinner inte, utan strömmar vidare ut i el-nätet! Den åker helt enkelt ut ur din fastighet och vidare ut i el-nätet där den används av andra som behöver el och ersätter ful-elen. Det här får betalt för. Om du har en sk nettomätare från ditt elnätsbolag så räknar den ”baklänges” när du en solig dag levererar mer el än du gör av med. Du behöver alltså inte bli stor elproducent för att ”sälja el”. Alla som gör sin egen el kan bli små elleverantörer. All el du gör, gör nytta!

Kontrollera med din Nätägare att de kan ge er Nettomätning.

Naps Solel

Naps-gruppen är en av de äldsta bolagen inom solelbranchen. Företaget grundades 1981 av de dåvarande finska oljebolaget Neste, med syfte att forska och främja förnyelsebar energi. I samband med att Neste och det statliga elbokaget IVO slogs ihop till Fortum var Naps en kort tid inom Fortum-koncernen. Idag är Naps privatägt och satsar till 100% på solel.

Naps har under sina 32 år i branschen levererat över 200 000 solelsystem till över 140 länder. En stor del av dessa system är batterisystem, men de har levererat mera än 60MW nätanslutna system.

Naps anställer ca.200 personer i Sverige, Tyskland, Estland, England och Finland. En övervägande majoritet av de nätanslutna system de levererat är takmonterade, då de specialiserat oss på system i 10-300kW-klassen. Naps har dock levererat markinstallationer över 1MW också.

Naps Sweden är ett helägt dotterbolag i Naps-gruppen med bakgrund i Ericsson Power Systems. År 1988 köpte Naps upp en liten avdelning på EPS som jobbade med förnyelsebar energi, och Naps Sweden har varit verksam på den svenska sedan dess. Naps Sweden har levererat ett stort antal solelsystem, både nätanslutna och fristående. Som enskilda referenser kan nämnas IKEA Älmhult 40kW från 1997 och Malmö Sege Park 168kW från 2008. År 2013 levererade Naps Sweden ca. 700kW system. Denna siffra kommer att överskridas markant detta år, då Naps redan har levererat eller har beställning på över 600kW system.

Naps Sweden kommer att ändra namn till Naps Solel Ab, då Naps och Solel Stockholm har gått ihop.

Naps erbjuder solel