Allt om solel

Frågor och svar angående solel

Fråga: Vilken leverantör kan man lita på? Hur vet man att man får det man beställt?

Svar: Det är en ny branch i Sverige och många är bra och andra mindre bra. Vi kan bara rekommendera er att titta på vilka refferenser leverantören har. Ring dem! och hör efter hur deras uppfattning är, om arbetet som gjordes där. När vi gör slutbesiktning på anläggningar så mäter vi in anläggningen med ett solinmätningsinstrument från Chauvin Arnoux Group som heter GreentestFTV100 som följer europeiska standards för kvalitetskontroll av solcellsinstallationer. Du får då ett dokument som bekräftar att du fått det du beställt. Som slutkund är det viktigt att få en stämpel på att anläggningen levererar det den ska.

Med Greentest FTV100 beräknas hur mycket effekt som solpanelen ger, med samtidig mätning av, solstyrka med pyranometer, omgivningstemperatur, temperaturen på själva solpanelen samt ström och spänningsvärden på lik- och växelsidan om växelriktaren.

Fråga: Vad kostar det?

Svar: Det är inte så enkelt. Ledsen! Förutsättningarna är helt enkelt för olika för att man ska kunna ge en enkel prisbild. Men vi försöker oss på ett exempel. Här följer ett exempel på en anläggning. Priset kan bli både billigare eller dyrare beroende på förutsättningarna. Samtliga produkter inklusive montagesystemet, är testade och godkända av tyska provningsanstalten TÜV.

PRISEXEMEPEL

Villa 150kvm med direktverkande el:
Komplett materialsatsmed Solceller, växelriktare, kablage för lik- och växelspänning samt monteringsmaterial .

Tillkommer frakt, montage, installation ochtestmätning/ besiktning.

7 kW kisel solceller = 50kvm som hjälper till att driva din värmepump som med solenergi då ger ca 20000 kWh per år. Växelriktare 3-fas, kablage och monteringsdetaljer,

Pris= 140,000 till 180’000 exkl moms beroende på ert val av produkter
2-20 års leverantörs- och effektgaranti på de olika delarna i anläggningen.

Hur menar du nu?
För att täcka ett värmebehov av ca 20 000 kWh/år använder vi sol-el för att driva en värmepump. Vi använder en värmepump med en COP-faktor på ca 3,5. I detta fall används runt 3750kWh av sol-elen för drift av värmepumpen, den resterande 1250 kWh av sol-elenergin kan används för hushållets belysning, apparater m.m. Den sol-el som inte förbrukas matas ut på nätet som du får betalt för. DU har rätt att sälja till vilket elbolag du vill. Vi säljer vårat överskott till Telge Enrgi för 2,50 sek / kWh. I vissa fall kan en nettomätare användas. Då kan din överskottsel lagras på elnätet månadsvis och förbrukas vid behov, exempelvis nattetid och dagar med låg solinstrålning. Solcellsanläggningen på normalvillan med 20 000 kWh förbrukning per år sparar mellan 5 och 20 ton koldioxid årligen jämfört med om elen skulle producerats i konventionella kraftverk. Skillnaden i besparing beror på om den konventionella elen skapas i kraftverk som drivs med fossila bränslen,kärnkraft eller förnyelsebara energikällor. Dessutom är anläggningen mycket hållbar, solceller har varit i drift i mer än 40 år och fungerar än. Deras livslängd beräknas till mer än 50 år.
Fråga: Vad för olika komponenter behöver man?

Svar:

1. Solcellspaneler
2. Växelriktare
3. Elcentral
4. Elmätare

Tekniska data: Solcellspaneler ca.1m x 1,6m med toppeffekten 230-280W
Danfoss eller SMA 3-fas Växelriktare med MPPT, maximerar effekutbytet.
Schweizisk Sol-elkabel 4 kvmm. Med vattentäta specialkontakter för anslutning av solcellspanelerna

Fråga: Vad är en nettomätare?

Svar: I din fastighet finns en elmätare. Den avläses av det bolag som äger nätet. Är den ny kan de avläsa den digitalt. En sån mätare mäter hur mycket el som strömmar IN i ditt hus. Men inget om hur mycket som strömmar UT. En nettomätare däremot, mäter åt båda hållen. Dels hur mycket ström du köper. Dels hur mycket ström du levererar ut, utanför din egen anläggning – till det allmänna nätet. Det är elnätsbolaget som äger mätarna. Vissa nätbolag har redan nettomätare uppsatta. Andra försöker förhala utvecklingen.

Tala med ditt elnätsbolag. Det finns ett bolag per område. Levererar du el ut till andra ska du ha rätt att få den avdragen mot den el du köper. Ditt nätbolag har även skyldighet att byta mätaren hos dig när du installerar en sol-el anläggning. Kostnadsfritt !

Fråga: Är det lagligt att producera sin egen el?

Svar: –Ja. Det är helt lagligt. Du äger eller hyr elledningarna i ditt hus/lägenhet. Om du levererar egen el in i dem så är det ingen annan som har med det att göra. Med en växelriktare är det väldigt enkelt. Däremot måste installationen göras av certifierad installatör.

Fråga: Vad händer om det blir el-avbrott ? Täcker min sol-el upp då?

Svar: Kort svar är ”nej”. Våra paket arbetar med växelriktare som mäter spänningen i nätet och levererar el när den är rätt. Om den bryts av pga elavbrott så stänger växelriktaren av sig själv. Om man vill ha reservel vid avbrott måste man göra en separat lösning. Man kopplar på batterier och en särskild växelriktare. När det är avbrott så kopplar man ur sin ”vanliga” växelriktare, och tar elen från sina fulladdade batterier.

Fråga: Ska jag upplysa mitt el-bolag?

Svar: –Ja, man ska alltid göra en anmälan om att du ansluter en solelanläggning som producerar el ut på nätet. Detta gör du till din nätägare. I praktiken är det inget problem. Om du producerar mer el än du använder så bör du tala med ditt elbolag om att sälja ditt överskott. Den el du inte använder själv går nämligen ut på nätet till din närmaste granne och vidare. Detta gynnar elnätsbolaget (som får gratis el och stabilare elnät). Allt fler elbolag använder då nettomätare för att du ska få kompensation.

Ändringen i ellagen den 1/4 2010 innebär en förbättring för dig som elproducent. Vattenfall Eldistribution ska som nätägare mäta och avräkna inmatningen av elenergi till elnätet från din elproduktions- anläggning på timbasis utan någon avgift för dig. Du är också berättigad till nätersättning för inmatningen.

Fråga: Vad händer när jag har blivit elproducent?

Svar: I och med att du installerat en solcellsanläggning så har du också blivit en elproducent. Visst låter det litet stort att bli elproducent, men nu har du chansen. Vi tror du kommer att känna både glädje och stolthet över att kunna producera din egen el och vi har gjort allt för att er anläggning ska gå så problemfritt som möjligt.
Detta medför vissa förändringar. Du har fått en ny energimätare installerad som registrerar både när du förbrukar el, men också när du levererar el till nätet. Du får då ersättning från tre olika håll för den el du matar in på nätet:

1. från elnätbolaget ( Fortum, vattenfall, eon med flera) enligt aktuella nättariffer
2. Från den som köper din producerade el ( Telge, Bixia, Fortum med flera)
3. Från Energimyndigheten får du 1 elcertifikat per 1000kwh

Du fyller i ett elnätavtal som reglerar ditt affärsmässiga förhållande med nätägaren. Du behåller då din gamla tariff för den el du köper, samt avtalar om den nya inmatningstariffen för produktionsanläggningen. Eftersom din anläggning klassas som småskalig så är den tariffen 0 kr för solcellsanläggningar som producerar upp till 63,5kW. ( Ryktet säger att det ska ändras till 100kW)

Fråga: Hur miljövänligt är egentligen sol-el ?

Svar: Det finns ingen renare elenergi än den från vind och solceller idag. Möjligen kan vågkraft och små minikraftverk i bäckar också bli det. Men de finns inte på marknaden än. Efter 1-3 år är din anläggning 100% CO2 ren. Beroende på vilket energislag du jämför med.

Fråga: Hur lönsamt är det?

Svar: Mycket! Låt oss direkt slå fast – att producera egen solel är en investering.
Egen el lönar sig för miljön och din ekonomi samma sekund du sätter igång anläggningen och börjar producera el. Våra solcellspaket som kombineras med värmepumpar betalar sig på 8-10 år om vi räknar med en måttlig elprishöjning för den el du annars köper. (Vi räknar då med en elprishöjning på 5% per år). Om elpriserna stiger så mycket att vi i Sverige betalar samma pris som i övriga EU (och varför skulle de på sikt inte göra det?) ja då blir sol-el en lönsam affär mycket tidigare. Men vi kan konstatera att du får gratis sol-el från din anläggning så fort du kopplar in den och ljuset strålar.. Du sänker din elkostnad år efter år. Räknar vi med pensionsperspektiv är sol-el en alldeles lysande affär. Vi tror faktiskt du gör en bättre framtidsinvestering om du satsar pengar på sol-el istället för bankens pensionsfonder. Det kan man naturligtvis ha olika åsikter om. Men ingen kan ifrågasätta att sol-el är din direkta insats mot klimathotet.

Solel till ditt hem