Skaffa solel enkelt

Låt solen leverera din el

I Sverige har nästan alla el indraget från något av de stora elbolagen, som t.ex. Vattenfall eller Fortum. El från dessa leverantörer kan komma från en mängd olika källor så som kol, kärnkraft eller olja. I enstaka fall kommer elen ifrån vindkraft. Nu kan vi vända på detta så att strömmen går från dig till elnätet och ersätta kärnkrafts, kol och fossilproducerad brun el med tyst ren uthållig solel. Vi vill att du ska göra egen, närproducerad, 100 % ren el från solen och därmed bryta ditt beroende av elleverans från de elbolagen.

Du kan producera egen el rakt ut i dina vanliga el-kontakter. Det är mycket enklare än du tror. Dessutom är hållbarheten på solceller garanterad i 25 år men har en förväntad livslängd på över 50 år.

Du kan också bli en elproducent genom att skicka din överflödiga el rakt ut i elnätet. Den el du eventuellt överproducerar på sommaren säljer du till ett flertal olika aktörer på marknaden. Vi förväntar oss även att det kan komma så kallad ”nettning” innan denna mandatperiod är över. Det skulle innebära att du får spara ditt överskott från sommaren och utnyttja den under våra solfattiga månader.

Så här gör du!

1. Du införskaffar certifierade solcellspaneler som du sätter upp på taket, balkongen eller annan lämplig plats. Kolla med byggnadsnämnden i din kommun, ett flertal kommuner vill att du ska använda grön energi och kräver inte bygglov. Några har ett förenklat bygglov, och ett par kommuner är fortfarande tröga när det gäller att ta vara på solens energi.

Tänk på att kvaliten på solcellspanelerna varierar väldigt mycket, välj det bästa du har råd med så att de håller länge och har bra effekt. Begär att få paneler som alla har en egen ID-märkning med testprotokoll. (Tänk på att det kan bli stora problem med garantiåtaganden med tillverkare som befinner sig på andra sidan jordklotet.)

2. Till detta behövs också en växelströmsriktare som omvandlar solenergin (likström) till el som du tar ut ur din vanliga väggkontakt (växelström). Vi försöker i de flesta fall använda oss av 3-fas växelriktare.

3. Mellan panelerna och växelriktaren kopplas normalt 2 kablar.

4. Växelströmriktaren koplas in innanför din elmätare. Av certifierad elektriker. Viktigt !

5. Klart! Du producerar din egen el!

Inga dyra elinstallationer eller andra förändringar behövs. Skiner solen så producerar du el. Om det skulle hända att solen inte skiner så använder du helt automatiskt vanlig el från det elbolag du har avtal med. Du måste få din elmätare utbytt (detta sker kostnadsfritt av din nätägare)så att den mäter din producerade el, och din förbrukade el.

Vi hjälper dig med alla anmälningar till nät- och elbolag så att elmätaren mäter rätt. Beroende på hur stor anläggning du införskaffar kan du få mer eller mindre kontroll på din el kostnad och skydda dig mot framtida höjningar av el priset. Tar du i ordentligt får du betalt av elbolagen för din el. Du får avdrag för nätavgiften. Det skulle väl kännas bra?!

Glöm inte att du producerar 100 % ren sol-el. Du drar ditt strå till stacken. Det kan du vara stolt över. Kombinerar du din anläggning med värmepumpar betalar du din anläggning på 8-10år.

Få el från solen